eTwinning 

2016-2017-es tanév

European Cultural Project 2016-2017

In this project the students will learn more about different facts from other european countries, such as culture, traditions, food, etc /  Ebben a projektben a diákok  más európai országokról tanulnak: kultúrájukról, hagyományaikról, ételeikről.  157 diák vesz részt a projektben.

1ST TERM
o November
• Introductions. Send an e-mail to introduce themselves and their families to their partners. 
o December
• Prepare a PowerPoint to introduce their school, the group and their city/region to the students at the other countries.
• Christmas. Send e-mail.
2nd TERM
o January
• Talking about food. E-mail about their favourite food and send a traditional recipe.
o February-March
• Try a recipe from those they have sent to each other and record all the process (video, photos). They can try to prepare the recipe in groups of 3-4.
• Share the results and the photos with their partners.
3rd TERM
o April – May
• Prepare a PowerPoint about a traditional festivity in their cities, region or country.
• Send farewell e-mail.
o June
• Self-evaluation and conclusions

CHRISTMAS GREETINGS FROM  POLAND,  SPAIN,  ICELAND AND  HUNGARY / KARÁCSONYI ÜDVÖZLETEK   LENGYELORSZÁGBÓL, SPANYOLORSZÁGBÓL, IZLANDRÓL ÉS MAGYARORSZÁGRÓL

Made with Padlet

Mi az eTwinning?


Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a közoktatási, a szakképzési és a felnőtt tanulási szektorokban.

Mi az Erasmus+ program célja az oktatás-képzés területén?

a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével
a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával
a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása

További információk a Tempus Közalapítvány honlapján.


A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya