Erasmus+ 

2016-2017-es tanév

2017. május 30-án  iskolánk két pedagógusa vett részt a 30 éves az Erasmus+ konferencián. Budapesten.   A konferencia programja megtekinthető itt.
2017.  május 16-án a Tempus Közalapítvány  szervezésében a záróbeszámoló elkészítését segítő  szemináriumon vett részt Ibolya néni.

2017. áprilisában kaptuk a hírt, hogy sajnos a 2017-2018-as tanévre beadott KA1-es pályázatunk nem nyert támogatást. Iztagottan várjuk a  pályázat szöveges bírálatát, hogy jövőre ezeket kijavítva újra pályázhassunk.

2017. március 20-án elkészült és véglegesítettük a 2017-2019-es időszakra készült Erasmus+ KA2-es iskolai együttműködési pályázatunkat.
2017. március 8.  Máltai nemzeti napot tartottunk.  Az aulában kiállítás, a könyvtárban vetítés, élménybeszámoló és vetélkedő volt.
2017. február 8.   Ír nemzeti napot szerveztünk  a diákönkormányzat képviselőinek. Az aulában kiállításon ismerkedhettek a gyerekek Írországgal,  a könyvtári vetélkedőn filmet néztek, érdekes feladatokat oldottak meg, ír zenét hallgattak és dalt tanultak.  A naphoz kapcsolódó részletesebb infromációkért görgesse le  az oldalt.
2016. január 31.KA1-es pályázatunk véglegesítése, beadása.
ÖSSZEFOGLALÓ
Intézményünk Debrecen egyik legnagyobb lakótelepének iskolája, ahol a tanulók jelentős része valamilyen szempontból hátrányokkal küzdő diák (elvált vagy munkanélküli szülők, anyagi problémákkal küzdő családok, nagycsaládosok, tanulási vagy magatartási zavarokkal küzdő diákok). A pedagógusok a hátránykompenzálást és a tehetségek gondozását kiemelt feladatnak tartják. Nemzetközi kapcsolatok, programok révén is igyekeznek ezt segíteni, a lehetőségeket bővíteni., ebben a törekvésben a szülők is partnerek, segítik az iskolát. Ahhoz, hogy a nemzetközi kapcsolatok bővüljenek elengedhetetlen, hogy egyre több pedagógus legyen képes megfelelő szinten kommunikálni idegen nyelven. A korábbi sikeres nemzetközi projektjeinkben ez volt legfőbb hiányosságunk. Ezen kívánunk változtatni azzal, hogy kiemelt feladatként kezeljük. 7 pedagógusnak: tanítónőnek, fejlesztő pedagógusnak, tanároknak, intézményvezetőnek és helyettesnek szeretnénk lehetőséget biztosítani a nyelvtudásuk és szakmai ismereteik fejlesztésére. Kiemelt területként kezeljük az idegen nyelvtudás mellett az IKT ismeretek fejlesztését. Abban bízunk, hogy a projektben résztvevő kollégák eredményei, tudása, tapasztalata ösztönzőleg hat majd a többi kollégára is. Ez lehetőséget teremt az egyre szélesebb körű nemzetközi kapcsolatépítésre, új projektekbe bekapcsolódásra, szakmai tapasztalatcserékre, az IKT eszközök tudatosabb, sokoldalúbb használatára, az oktatás színesebbé, a tanulás vonzóbbá tételére. Arra is törekszünk, hogy a megszerzett ismereteket közkinccsé tegyük, a weboldalunkon megjelentessük, hogy az intézményen kívüli kollégák is használhassák, megismerhessék. Intézményünknek nincsenek beiskolázási problémái köszönhetően a sokrétű és színes programjainknak, jó pedagógusainknak. Ezen az úton tovább haladva, a gyerekek számára is példát mutatva idegen nyelveket beszélő és használó pedagógusokat szeretnénk, akik képesek a korszerű IKT eszközök használatára tanóráikon és nemzetközi kapcsolataik építésében, projektek megvalósításában.
2016. december 13-án a hagyományos könyvtári karácsony alkalmából Írország és Málta karácsonyi szokásairól meséltünk a diákoknak.

2016. december-február:  KA2-es pályázat partnereivel egyeztetés, a pályázati anyag megírása. Partner országok: Portugália, Románia, Finnország, Törökország és Magyarország. A projekt címe:  YOUROPE. 
ÖSSZEFOGLALÓ
The Erasmus+ project YOUROPE: You in Europe comes as an answer to the need of training young European students to be people with a proactive attitude when facing the challenges and opportunities that life offers them at the present and will offer them in the future. There are people who act naturally in this way, with an entrepreneurial attitude which drives them in all of their lives. However, in the majority of the cases, the learning and the training we have received condition our way of facing the situations ahead of us. Therefore, the partners in this group of schools believe that by providing the young people with a good training in European citizenship/history, tolerance, sense of inclusion and respect for others, ICT learning and language awareness, they will undergo a change of vital attitude: not conforming to reality as it is but transforming it and molding it to bring happiness to people. Moved by this belief, we have designed a project whose objective is to train young European students to develop a proactive and conscious attitude towards their country, continent and the world in all their vital aspects (personal, educational, social and working areas). This project will be developed in the next two years offering many young students from the 5 partner schools the chance of being trained and the necessary significant experiences to turn into well-prepared citizens of the world. We will set off with 10-15 year-old students and, as the project develops, they will learn to identify their assets and strong points, to collaborate with the rest of the young Europeans in the generation of creative ideas as answers to the international challenges. They will also learn how to use communication strategies, as well as a collaborative work, to present their ideas. They will, definitely, receive the suitable training and will put it into practice proving that they are capable of transforming the reality they have chosen to alter. Finally these young students will have a better preparation to become mentors of change for themselves and for the others. Learning about Europe’s past to understand the present better and prepare for the future should be a priority in all European countries and this project can be an adequate answer to this need. The activities will be focused on the fulfillment of these objectives and the methodology used to put them into practice will be mainly active, cooperative and experimental: search for information and investigation, group work with the assumption of particular responsibilities, making up of different and innovative solutions, using ICT tools in context, practising the English language to really communicate with others and widening the cultural and social horizons. All activities will be disseminated in the Facebook group page and in the eTwinning platform. The impact that the project YOUROPE is expected to have over the participants is that they improve both their abilities and their attitudes in relation to school and the job market, their skills, self-esteem and confidence when facing the challenges and problems that life may bring. If these objectives are reached, we will be doing the right work, entirely corresponding to some of the headline targets of the European strategy 2020, namely: employment; research and development; education; social inclusion and poverty reduction (http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm). Simple innovations like those we propose can make a difference in the improvement of employability, entrepreneurship and ICT preparation for the future. The students will feel better trained to lead, first their school work and, later, their social and working tasks. If the project is efficient, it is expected to have a long term benefit on the students because what they need is a change of mind to face life. The teachers are expected to improve their language and teaching competences, which will also influence their own personal satisfaction and the valuing of their daily work as active trainers who help students with the necessary skills. Parents will be moved by their commitment to the education of their children and by an improvement in their attitude to support them in their future innovation initiatives.
2016.  december - 2017. január:   Erasmus+ KA1-es kurzusok visszaigazolásainak beszerzése, a pályázat megírása,  továbbítása a tankerületnek.  
2016. november 24-én az izlando Fossvogsskóliban  Seressné Barta Ibolya  ismertette az Erasmus+ KA1-es és KA2-es pályázati lehetőségeket, illetve új együttműködésről egyeztetett a kollégákkal.
2016.  november 16-án  Szuszikné Medgyesi Zita és Seressné Barta Ibolya tanárnők számoltak be a Diákönkormányzatnak az írországi tanulmányútjukról .

2016. október - november:  2017-es Erasmus KA1-es pályázat előkészítése, jelentkezők keresése, kiválasztása, programok egyeztetése

2016. október   24-én az iskolánkba látogató lengyel testvériskolai delegáció pedagógusainak tartottunk tájékoztatót  az  Erasmus+ program lehetőségeiről, a KA1-es program tapasztalatairól.
Disszeminációs konferencia a Tempus Közalapítvány szervezésében 2016. október 5-én Budapesten
Seressné Barta Ibolya tanárnő tartott  előadást a Comenius Klub  munkájáról.. Prezentáció itt.

2016. szeptember 28-án az Erasmus koordinátorok megbeszélése volt a könyvtárban
2016. szeptember Az EGT  Alapnál szakmai tanulmányútra pályázik iskolánk 4 pedagógusa. 

2016. augusztus   A tantestület tájékoztatása a  nyári mobilitásokról

Nemzeti napok

Ír nap
2017. február 8-én szerveztük meg a könyvtárban a vetélkedőt.  Előtte az aulában  egy kiállításon mutattuk be Írországot. .  Képek. 

Made with PadletPuzzle  - Ügyeskedj és rakd ki!
provided by flash-gear.com

Máltai nap

2017. március 8-án tartottuk a könyvtárban és az aulában. A feladatokat és a programot Laboncz Csilla tanárnő állította össze. Képek.

Made with Padlet
provided by flash-gear.com

Mobilitások 2016.ban

Írországba tanulhatott

Seressné Barta Ibolya
beszámoló


sajtómegjelenés 1. 2.
prezentávióik
Tanfolyamon készült  portfólió
Blog: á Út a forráshoz
Tantestületi beszámoló
Ír zenei gyűjtemény
Videó Dublinról
Fotók
Élmények ÍrországbanSzuszikné Medgyessy Zita

beszámoló

sajtómegjelenés
prezentációk
Videó Corkról
fotók


Máltán tanulhatott

Laboncz Csilla
beszámoló

sajtómegjelenés
prezentáviók
fotók


2015.2016-os tanév
Mobilitások szervezése
Felvettük a kapcsolatot  a képző intézményekkel, átutaltuk a tanfolyamok költségeit, megvásároltuk a repülőjegyeket, és lefoglaltuk a szállást.  A 2016-os mobilitások megszervezésére nagyon kevés időnk maradt a szerződéskötés elhúzódása miatt, de végül minden a helyére került.
Pályázati eredmény, szerződéskötés
2016  júniusában  érkezett meg az értesítés a KA1 pályázatunk kedvező elbírálásáról,  júliusban került sor a szerződéskötésre.  Két pedagógus júliusban, egy pedig augusztusban vehetett részt külföldi kurzuson.

Pályázati  anyag megírása, beadása,

KA2:  Clothes as an element of culture
The project entitled 'Clothing as an element of culture' is for students aged 12-15 from schools of Poland, Italy, Greece, Slovakia,Hungary, and Turkey. Its aims are to make the students reflect on clothing in their school, clothing in their daily lives and clothing in their past. It also shows them that there is nothing in being different. The projects objectives are also to learn work as a team, leadership, sens of responsibility, time keeping, compromising, flexibility, entrepreneurship, critical and analitycal thinking skills, solving problems. Our students will learn our partners' culture and educational systems, they become more creative and immaginative . They will develop their ITC skills and language skills. Our students are the children with educational difficulties and economic obstacles. Moreover, they come from different social backgrounds: one-parent family, broken families, and divorced families. Poverty and unemployment affect students' life and have a great impact on their process of learning in becoming a better human being. Our students come from rural areas and urban problem zones. Inspite of the fact the students live in disadvantage areas with poor facilities they are eager to cooporate and take part in competitions, local and European projects. Taking part in this project could give our young learners a chance and an opportunity to develop their skills and abilities. Most of our project's activities are done in our schools by our students, teachers, and parents who help us to make our project. At the beginning of the project we are going to present the aims, subject matters, predictable effect, the independed actions, impacts and final products. Moreover, we are going to start writing a blog, choose an Erasmus Plus logo as well as a school circle. We are going to make a fashion designing studio by computer, developing students' entrepreneurship, designing future career of students, presenting a lecture entitled 'From the bottom to the coat'- getting to know students with the process of making clothes. Choosing materials and fabrics are necessary while creating our common European costume. Furthermore, we are going to make a dictionary of trailoring vocabulary inEnglish as well as partners' languages. Instead of it, we are going to visit local ethnographic museums, and national museums connected with clothing. We are going to make a lot of multimedia presentations to show our work and experiences to everyone  so that we gather thanks to the project. In addition, we are going to visit our partners' countries where we are going to work together on our European costume and magazine called EuroDesign.

Sajnos ezt a pályázatunkat nem támogatta az Európai Bizottság.

KA1 "A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs" (Babits)
Debrecen legnagyobb lakótelepének egyik iskolájában a tanulók jelentős része hátrányos helyzetű diák. A pedagógusok  a hátránykompenzálást és a tehetségek gondozását kiemelt feladatnak tartják. Nemzetközi kapcsolatok, programok révén is igyekeznek ezt segíteni, a lehetőségeket bővíteni. Ebben a törekvésben a szülők  is támogatják az iskolát.  Ahhoz, hogy a nemzetközi kapcsolatok bővüljenek elengedhetetlen, hogy egyre több pedagógus legyen képes megfelelő szinten kommunikálni idegen nyelven.  Eddigi  sikeres nemzetközi projektjeinkben ez volt legfőbb hiányosságunk.  Ezen kívánunk változtatni azzal, hogy  ezt kiemelt feladatként kezeljük. 9 pedagógusnak: tanítónőknek, fejlesztő pedagógusnak, művészeti iskolai pedagógusnak, tanároknak, intézményvezető helyettesnek szeretnénk első körben lehetőséget biztosítani a nyelvtudásuk fejlesztésére.  Abban bízunk, hogy ez ösztönzőleg hat a többi kollégára is, és néhány éven belül az intézményben a kollégáknak legalább fele képes lesz megfelelő szinten kommunikálni  idegen nyelven.  Ez lehetőséget teremt majd egyre szélesebb körű nemzetközi kapcsolatépítésre, új projektekbe bekapcsolódásra, szakmai tapasztalatcserékre.
Ugyancsak fontosnak tartjuk az új IKT  eszközök használatát, a hozzá kapcsolódó  ismeretek bővítését.  Ebben egyik kollégánk tud segíteni,  aki az iskola weblapját, projektweblapokat is szerkeszt, mivel megfelelő nyelvismerettel ilyen jellegű kurzuson részt tud venni, és az ismereteket átadni az intézményben dolgozó kollégáknak. 
Intézményünknek nincsenek beiskolázási problémái köszönhetően a sokrétű és színes programjainknak,  jó pedagógusainknak. Ezen az úton tovább haladva, a gyerekek számára is példát mutatva idegen nyelveket beszélő és használó pedagógusokat szeretnénk, akik képesek a korszerű IKT eszközök használatára tanóráikon és nemzetközi kapcsolataik építésében, projektek megvalósításában.

Ez  a pályázatunk támogatást nyert.

Megbeszélések, munkaértekezletek

Felhívás  Erasmus+ programban részvételre iskolánk pedagógusainak


2014-2015-ös tanév


KA2 project
It takes a village to…..” is a project thought by nine European schools different for culture and traditions but fully aware that educating and providing a child with the required skills for the real world challenges takes more than school instruction and formal curricula. As we, all participant institutions see it, the well-known and commonly accepted saying it takes a village to educate a child often times reminds us that any child´s upbringing is not just a question of family or school substance, but it thoroughly concerns to the community it belongs to. Hence, education authorities and all those in charge of children apprenticeship should join forces in a long-lasting struggle to opening up the school premises to its corresponding village and, in a much broader sense today, to the unbounded territory of the global village in which all our kids virtually reside for a significant part of their time.

Sajnos nem támogatták a projektet, így nem indulhatott.


Mi az Erasmus+?


Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a közoktatási, a szakképzési és a felnőtt tanulási szektorokban.

Mi az Erasmus+ program célja az oktatás-képzés területén?

a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével
a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával
a nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása

További információk a Tempus Közalapítvány honlapján.
A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya