A tantestület tagjai


Intézményvezető: Szombathy András

A tantestület tagjai a 2017-18-as tanévben


ALSÓ TAGOZAT
Szak
Fogadó óra
Radnainé Filep Ildikó
tanító, intézményvezető helyettes

Antal Dóra
tanító

Bányainé Orbán Enikő
tanító, fejlesztő pedagógus

Bohán Gizella
tanító

Czibere Andrea
tanító

Csikai Ágota
tanító

Dremák Edit
tanító

Duró Csabáné
tanító, fejlesztő pedagógus

Feketéné Molnár Katalin
tanító

Szuszikné Medgyesi Zita
tanító

Katona Ágnes
tanító

Laboncz Csilla
tanító

Mészárosné Erdélyi Tünde
tanító

Környeiné Hermann Ágnes
tanító

Radácsiné Kovács Gabriella
tanító

Romják Ágnes
tanító

Dr. Siposné Nagy Piroska
tanító

Székely Béláné
tanító

Tar Károlyné Fodor Mária
tanító

Tar Lászlóné Jakab Vanda
tanító

Szarka Zsuzsanna
tanító

Pummer Józsefné
pszichológiai tanácsadó, fejlesztő pedagógus
FELSŐ TAGOZAT


Vezendi Katalin
magyar nyelv és irodalom, intézményvezető helyettes

Bellonné Serbán Tünde
német nyelv

Bencsik Andrásné Juhász Katalin
testnevelés, földrajz, diákönkormányzat

Dr. Ludmánné Huri Katalin
ének-zene, szolfézs, tánc és dráma

Gábor Tamás
informatika, biológia, dráma

György József
testnevelés, korcsolya

Tóth Katalin
biológia, napközi

Kissné Gyönyörű Ibolya
rajz,  etika, napközi

Kissné Karacs Róza
felsős napközi, közlekedési ismeretek, szorobán

Hadháziné Fekete Anna
Informatika, matematika

Mazajeva Enikő
zongora

Megyesiné Agárdi Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, dráma, történelem

Molnár József
történelem, földrajz, természetismeret

Molnárné Nagykaposi Andrea
angol

Nagy Erzsébet
matematika, fizika

Papp Anikó
informatika, napközi

Pitlova Krisztina
zongora

Sebőkné Filep Anikó
matematika,

Seressné Barta Ibolya
könyvtárostanár

Szűcs Magdaléna
ének-zene,,  szolfézs, kórus

Stumpf Noémi
ének--zene, szolfész

Vad Gyula
testnevelés, földrajz

Vagyas Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom , ének-zene, szolfézs

Varga Tibor
testnevelés, történelem, szabadidő szervező

Vasné Balogh Mária

Horváth Marcell
magyar nyelv és irodalom, német

zongora

Intézményünkben feladatot látnak el
Pedagógiai munkát segítő kollégák:

Tóth Erika – utazó gyógypedagógus 2 óra/hét (Bárczi Gusztáv EGYMI)
Czók Dorottya – pszichológus 8 óra/hét (Szoboszlói Úti Általános Iskola)
Kun Hedvig – logopédus 6 óra/hét (Pedagógiai Szakszolgálat)

HITTAN OKTATÓK

Református egyház                             Hodosi Ibolya
Görög és római katolikus egyház         Terdik János                            
 

A TANTESTÜLET TAGJAI A KORÁBBI ÉVEKBEN

2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010