Beiskolázással kapcsolatos tudnivalók

FIGYELEM! 

2017. június 12-én 16.30-tól tartjuk a leendő elsős szülőknek  a szülői értekezletet.

A 2017/2018-as tanévben induló két elsős osztályunk  névsora megnyitható innen.

A Debreceni Tankerületi Központ tájékoztatása a 2017/2018-as tanévben indítható első osztályok számának meghatározásáról
Letölthető Felülbírálati kérelem nyomtatvány

BEIRATKOZÁS 2017.  ÁPRILIS 20-21-ÉN  8-TÓL 19 ÓRÁIG.


MIVEL ISKOLÁNK  A   FLOORBALL  ÉS A  JÉGHOKI MIATT VÁROSI BEISKOLÁZÁSÚ  INTÉZMÉNY,  ÍGY FELVEZETÜNK  KÖRZETEN   KÍVÜLI  GYEREKET  IS.

KÖRZETHATÁROK


Beszéljünk az iskoláról!  címmel tartunk előadást  2016. december 1-jén 17 órától a 119-es teremben.
A beszélgetés témája:
 -   iskolaérettség kritériumai
 -   iskolánk bemutatása

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a leendő elős osztályos  Szülőket  az intézményünk nyílt napjára
2016. december 8-án

7.30-8.00  Köszöntő, iskolabemutatás
Szombathy András intézményvezető

Florball és röplabda bemutató
Helyszín: aula, tornaterem
Bencsik Andrásné
Varga Tibor

8.00-8.45 4.a osztály bemutató órája
1. emelet 116-os terem
Magyar: Feketéné Molnár Katalin
Matematika: Csikai Ágota

9.00-9.45  4.b osztály bemutató órája
1. emelet 132-es terem
Magyar: Czibere Andrea
Matematika: Romják Ágnes

10.00-10.45  4. c osztály bemutató órája
1. emelet 136-os terem
Magyar: Bányainé Orbán Enikő
Matematika: Sebőkné Filep Anikó

10.55-11.40  Nyelvi órák (4.a osztálíy)
1. emelet 116-os terem
Angol: Szuszikné Medgyesi Zita
Német: Bellonné Serbán Tünde2016. április


Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
- A gyermek Taj kártyájának másolata
- A gyermek oltási könyvének másolata
- Tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
- Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ezt a legtöbb esetben mindkét szülőnek alá kell írnia, ezért kérjük, hogy előzetesen kitöltve hozzák be. Így nem kell mindkét szülőnek eljönnie a beiratkozásra.
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (letölthető)
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról. (letölthető)

Felvételi körzethatárok (letölthető)

A kötelezően választható erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásról
Iskolánkban a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatást folytató egyházak:
Református hit- és erkölcstan
Katolikus hit- és erkölcstan

A szülők a beiratkozásnál kapják meg a kitöltendő nyomtatványt, amin nyilatkoznak, hogy gyermeküket erkölcstanra, vagy hit- és erkölcstanra kívánják járatni.

A 2016/2017–es tanév előkészítésére leendő elsőseink szüleinek:

Az un. 0.szülői értekezlet, azaz Mit vegyünk/tegyünk és mit ne elsős gyerekünk táskájába…
Időpontja: 2016.június 8. (szerda) 16.30-tól Helye: 1.a 131 –es terem 1.b 113-as terem

Az iskola felvételi körzete

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÚJ ELSŐS DIÁKJAINKAT!


A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya